Bloedlijnhealing

 

ISA HEALING®

EEN KRACHTIG INSTRUMENT

BlOEDLIJN HEALING

 

Met de ISA BLOEDLIJN healing, heal ik het karma van je familie, het DNA van je roots.

Het is zo dat elke generatie zich op zieleniveau akkoord verklaart om de voorouderlijke lessen mee te ondersteunen en te helpen op- en inlossen.

 

Cursussen en workshops

  • de wet van aantrekking
  • energierovende dwang van perfectionisme omzetten naar voldoening
  • je bent de schepper van je eigen leven
  • ISA healing
  • de reis door je chakra's
  • ziele kaart
  • je eigen ruimte innemen en 100% jezelf zijn
  • de 5 elementen leer
  • de meridianen: functies, oefeningen
  • transformatief intuïtief schilderen

Persoonlijke coaching

7 mijlsstapen zetten door gericht coaching werk

 

Aan de hand van je verslag van je ISA healing wordt een gericht, persoonlijk traject uitgezet waardoor jij zeer snel je leven en jezelf kan transformeren.

 

Dit is een unieke manier van coaching.

 

Voor we incarneren staan we al 2 jaar ervoor in contact met onze toekomstige ouders. We volgen hun wel en wee om zeker te zijn dat ze ons de voedingsbodem zullen bieden die we nodig hebben om bepaalde ervaringen hier te beleven.

 

Erfelijke patronen

Als we dan te zwaar meegaan in de dualiteit en de weg naar onszelf niet meer terugvinden vallen we terug op het lessenpakket van de bloedlijn. Dan tune je in op de erfelijke ziekten. Je neemt maar de erfelijke ziekten over, als je in de zelfde val trapt als je voorouders.

Neem bv obsesitas (overgewicht) is een familie probleem, dan zal jij extra alert moeten zijn op het thema: je in de steek gelaten voelen of je onbelangrijk voelen.

 

Het is bewezen dat ook geadopteerde kinderen de erfelijke ziektes overnemen. Hoe kan dat nu vraag je? Wel als ze zich volledig vereenzelvigen met hun adoptiefamilie, ja zeggen dat de familie energie, ontstaat er een energetische osmose waardoor zij idd ook mededrager kunnen worden. Als zijn emotionele intentie zo groot is dat hij echt wil opgaan in de familie energie, wordt zijn DNA een beetje herschreven en wordt een extra stukje in zijn familieconcept toegevoegd. Hij zal dan niet zijn biologische lijn activeren maar wel zijn adoptielijn. Op zieleniveau heeft het adoptiekind zijn akkoord gegeven om mee te helpen de adoptie bloedlijn te helpen ontlasten.

 

Epigenetisch of de invloed op de biologie

Ongeveer 95% van wat we meemaken wordt opgeslagen in ons onderbewustzijn. Zo ook al onze belemmerende overtuigingen waar we dus niet van bewust zijn. Het is logisch dat we de meeste overtuigingen opbouwen in onze

kindertijd. Epigenetisch werken deze belemmerende overtuigingen door in de biologie van ons lichaam. Zo ontstaan familiepatronen van vb depressie, faalangst, ongewenst zijn, agressie of mishandeling. Die problemen worden dan van generatie op generatie doorgegeven tot één lid van de familie dit patroon doorbreekt.

 

Lipton beweert dat genen het leven niet kunnen beheersen, omdat ze zich niet kunnen aan- en uitzetten. Dat gebeurt door signalen uit de cellulaire omgeving. Epigenetica, de studie van de moleculaire mechanismen door middel waarvan de omgeving de activiteit van de genen bepaalt, is tegenwoordig een gebied van intensief wetenschappelijk onderzoek. Omgevingsinvloeden, zoals voeding, stress en emoties, kunnen genen wijzigen, zonder dat hun basis-blauwdruk verandert, en deze wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan toekomstige generaties. Slechts de helft van de inhoud van de chromosomen bestaat uit DNA; de andere helft omvat regulerende eiwitten, die in de erfelijkheid een even cruciale rol blijken te spelen als DNA. Uit studies van de eiwitsynthese blijkt dat epigenetische factoren 2000 of meer verschillende eiwitten kunnen doen ontstaan op basis van dezelfde genetische blauwdruk.

 

Loslaten of afwerken van de familiale patronen

Als kinderen een familiaal patroon tot een goed eind brengen healen ze automatisch hun ouders, broers en zussen maar ook de volledige bloedlijn zowel in verleden als in toekomst.

In de bron is er geen tijd enkel een zijn, en alles gebeurt in het nu, gelijjktijdig. Verleden is enkel een andere frequentie van het nu, daarom dat een healing door de tijd kan reizen. Je kan de tijdslijnen zien als boven elkaar liggende frequenties, veranderd er iets in de ene kan je dingen veranderen in de andere. De enige constante, is de constante verandering, want energie is steeds in beweging. Meer uitleg hierover in de cursussen.

 

Voor de mensen die graag een familieopstelling willen laten doen kan je me ook contacteren.

Ik krijg vaak de opmerking van klanten dat ze al dingen voelen veranderen vanaf het moment ze de healing boekten. Dat klopt.

Loslaten van patronen en blokkades

De menselijke incarnaties op aarde hebben één doel, nl zoveel mogelijk te ervaren. Het was wel de bedoeling om de vreugde van het scheppen te ervaren. Maar om dit te kunnen ervaren is er tegenstelling nodig. De aarde is dan ook de planeet van de dualiteit, de tegenstelling met de zwaarte kracht als scheidsrechter. Hierdoor kregen de incarnaties een aaneengeschakelde keten van oorzaak en gevolg.

Als we incarneren hebben we een rode draad die als leidraad zal dienen in ons huidig leven. De rode draad is de ontkrachting op het moment van incarnatie en de weg waarlangs we weer leren 100% in onze eigen kracht te komen. In onze kracht komen is terug in onszelf geloven en vertrouwen en onze scheppende gedachtenkrachten bewust leren inzetten.

 

De bloedlijn les of familie karma, is een rode draad die hier weer in dat leven opgenomen wordt, totdat je deze ontkrachting overmeestert waardoor ze krachteloos wordt. Beetje veel kracht en spierballen gerol maar het gaat hier inderdaad om kracht. Terug 100% je eigen kracht en eigenwaarde opnemen.

De ISA healing ondersteunt deze overgang door diep op te ruimen in het celgehuegen. Veel mensen zien dankzij de healingen een hele reeks van levens verschijnen die nu in dit leven ineens mogen geheald worden. Het opruimen van oude energie is één facet, je nieuwe mens-engelzijn opbouwen in en rondom jou is het tweede facet.

Waarom kan een afstands healing werken?

Alles is trilling of energie, ook vaste materie. Alle trilling vertrekt vanuit 1 bron.

Als ik contact maak met de bron-energie en dan met zijn vorm (jouw ziel, via jouw naam) ben ik op dat moment zowel bron als vorm, want alles is één.

Op dat moment versmelt ik als het ware met jou waardoor ik jouw blokkades voel in mijn eigen lichaam . Dan kan ik ook vragen stellen aan jouw ziel om me beelden te tonen of info te geven.

Hoe werkt de bloedlijn healing?

Er zijn 2 healingen nodig eentje voor de moeder lijn en eentje voor de vader lijn. Minimum 2 weken tussenlaten tussen de 2 sessies

 

Ik begin eerste met de moederlijn en start bij de moeder dan haar ouders en grootouders, dan de bron van de bloedlijn en de persoon die de bloedlijn healing laat doen. Zijn ze al overleden moet ik erna kijken of ze al naar het licht zijn.

 

In het verslag lees je wat de les is van je bloedlijn langs moeders en langs vaders zijde en of er overledenen bij je zaten of niet.

healing van je dna en bloedlijn karma, 1 voor de vaderlijn en 1 voor de moederlijn. Ik start altijd eerst met de moederlijn.

 

 

Feedback

 

Hallo Isabelle,

Bedankt voor het toesturen van het 1ste verslag! Ik herken zeker dingen. Hartelijk dank en fijne zondag.

Groetjes, Irma

 

Hallo Isabelle,

Hartelijk dank voor het sturen van je 2e verslag. Dit klopt weer helemaal! Ik had erover gedacht om je over oma te schrijven, maar heb dat uiteindelijk niet gedaan en ik was dan ook benieuwd of zij bij je naar voren zou komen. Je hebt ze haarfijn beschreven.

De andere punten zijn ook heel herkenbaar.

Isabelle, nogmaals hartelijk dank. Heel mooi werk wat jij doet!

Af en toe behoorlijk heftig voor je waarschijnlijk. Ik stuur je veel licht en liefde.

Hartelijke groeten

Irma

 

Hallo Isabelle,

 

Dank je voor je healing en werk; Dit is een hele boterham, die ik voorlopig ga laten doorwerken.

Veel dingen herken ik en kloppen met wat ik voel en beleef. Nu mag ik ermee aan de slag op een bevrijde manier. Joepie!!

Dank je en een lieve hartegroet van Ana en een fijn weekend gewenst!

 

Bedankt!

Mijn moeder en ik dachten wat te ervaren rond 7 a 8 uur die morgen en blijkt nu dat je je toen afgestemd hebt op ons. We hadden maagpijn en dat verdween.

Ik herken de uitleg bij de blokkade zeker..

Fijn weekend, Marja

 

Hallo Isabelle

De healing moederszijde heeft mij inzicht gegeven in die van mijn moeder en dat is heel fijn, dank je daarvoor. Daarnaast heel fijn dat jij iets hebt veranderd.

Die dag had ik plots het gevoel: ik hoef niet meer te vechten.

Groetjes Marianne

Isabelle,

Van harte bedankt voor je healing van de moederlijn en het verslag. Ik had geen idee wat te verwachten en het verslag als puzzel is dan ook heel verrassend.

Ik heb een voorzichtig begin gemaakt met de uitwerking ervan. Het hoofdthema is in ieder geval ingeslagen als een bom.

Hoe dan ook ik vind het een geschenk omdat het maakt dat ik mijn voorouders zo beter leer kennen en dat waar ik niet dankbaar was hen beter kan vergeven nu ik zie waar zij mee worstelden.

Hartengroet, Irma

 

Hi Isabelle,

In ieder geval begint het energetisch bij mij goed te stromen, aarde en kosmos komen stilaan samen, ik voel dat aan den lijve en in mijn praktijk wanneer ik werk met cliënten en groepen, mijn psycho-energetisch bewustzijn/aanvoelen is ineens veel scherper geworden sinds vrijdag, dat is wel echt opmerkelijk, alsof het spirituele pad nu gemakkelijker te bewandelen/exploreren valt.

Alvast véél dank voor jouw hulp en begeleiding!!

Caro xxxxxxx

Contact nemen?

 

Klik onderstaande mail knop, dan opent zich in jouw emailprogramma op je pc, een nieuwe email.

 

Vanwege de spam-problematiek is het wat omslachtig maar mijn email adres is

 

isabelle (apestaartje)isahealing.eu