Chakra healing

 

ISA HEALING®

EEN KRACHTIG INSTRUMENT

Wanneer een ISA healing

 

 

CHAKRA HEALING REEKS

 

Dit is voor als je heel diepgaand aan jezelf wil werken en echt thuiskomen in jezelf om zo op je eigen unieke zielepad je verdere stappen te zetten.

Hier vind je meer info over de kristal chakra's

 

Dit zijn 8 sessies nl de 7 chakra's en je herafstemming op de bron.

 

Momenteel is het nog zo dat het een enkeling is die de reeks kan volledig afwerken. De meeste klanten haken spontaan af rond de 4de hart chakra of de 5de keelchakra. Dit hogere pad kan je dus maar bewandelen als je voldoende zelfwerk gedaan hebt en de meeste van je kwetsingen en afwijzingen hebt kunnen loslaten. Hoe meer je in het reine komt met jezelf hoe beter je kan samenwerken met je ziel. Het is ook een mooi bewijs dat je niet sneller mag lopen dan dat je kan gaan. Daarom begin ik niet aan de chakra reeks als er niet eerst de gewone 3 ISA healingen aan vooraf gegaan zijn waar ik al heel wat kwetsingen en blokkades mag opruimen voor dan de diepgaandere lagen van de chakra reeks.

 

 

De chakra's zijn de structuur waarlangs we leren meesterschap te bereiken. Ze staan voor een levensgebied en een vaardigheid, verbonden met een orgaan en het endocriene stelsel. Zo is ons lichaam een spiegel voor ons via dewelke we kunnen zien hoeveel van de chakra's of levenslessen we al meester zijn.

Onze cellen en de delen binnenin deze cellen zijn zich bewust zijn van iedere gedachte en ieder gevoel van ons. Ons lichaam reageert op het niveau van ons bewustzijn en het houdt zich gehoorzaam aan alle gedachten die ooit gecreëerd en verenigd werden met een emotie om een gedachtevorm te creëren. En dit slaan onze cellen op binnenin onze fysieke structuur.

 

Van zodra 1 chakra verstoord is heeft dat zijn impact op alle andere. Een blokkade van vb de plexus uit zich op verschillende manieren. Tijdens de healingen merk ik dat de verstoring zich niet linair uit, een verstoorde 3 kan inwerken op de 6de chakra en niet alleen op 2 en 4. Zo zijn er verschillende combinatie stoornissen.

 

De voorkant van je lichaam staat voor de ‘gevoelskant’, gevoedt door de kosmische energie van bovenaf.

De achterkant van je lichaam vertegenwoordigen de ‘wilskant’, gevoedt door de aarde energie.

 

rood / wortels - oranje / energie - geel / kracht - groen / liefde -blauw / expressie - indigo / inzicht - violet / weten

 

Chakra 1 (bij stuitcentrum): IK HEB

 

De eerste chakra onze wortels, onze basis.

Functioneert het wortelchakra goed, dan kun je wat je

ook daadwerkelijk vorm geven, je kunt je ideeën omzetten in daden. Je voorziet gemakkelijk in je basisbehoeften: veiligheid, basisvertrouwen en financiële zekerheid, duidelijke persoonlijke grenzen. Gezonde fysieke energie en de wil om in de fysieke werkelijkheid te leven.

 

Het je thuisvoelen en geworteld in je lichaam, aanwezig zijn in het hier en nu.

1/ Heel belangrijk is om in het hier en nu aanwezig te zijn dan is je kracht gebundeld ipv versplintert. In het verleden of in de toekomst hangen kan maar als je jezelf ontkracht. Enkel in het nu kan je volwaardig handelen.

ontkrachten = angst = gebrek aan eigenwaarde.

2/ het gaat over je wortels nl wat je hebt, Het is dus heel belangrijk je gedachten te laten gaan over wat je hebt ipv teveel te blijven stilstaan bij wat je niet hebt. Dankbaarheid voor wat je wel hebt zal ervoor zorgen dat je er nog meer in je leven zal aantrekken = nog meer hebben = nog meer wortels

 

Een voorliefde voor Rood kan er op wijzen dat je een sterke wilskracht hebt, een transformatie bij jou bezig is of dat je het verlangen hebt om meer op te vallen.

 

Lichamelijke gebreken die problemen spiegelen van de 1ste chakra: Aandoeningen v/d ingewanden, anus, dikke darm en de massieve delen van het lichaam zoals botten, tanden en nagels. Problemen met benen, voeten, knieën, onderrug, billen. Eetstoornissen, verslavingen, en vaak ziek zijn.

 

Chakra 2 ( navel) . IK VOEL

 

De tweede chakra staat voor onze energie, levenslust

en passie. De kleur oranje. IK VOEL

Dit chakra staat voor emotie en sexualiteit. Je staat

krachtig op eigen benen waardoor je je emoties vrij kan laten gaan en uiten, zonder overemotioneel te worden. Je staat open voor intimiteit, bent gepassioneerd en levendig. Je weet wat je wilt. Levensvreugde, hartstocht en creativiteit (je kinderen en geestelijke scheppingen) vinden de basis in dit chakra en ook een gezonde omgang met seksualiteit.

 

Levenslust, emoties, gevoelens, creaties. Het vermogen om te veranderen, om plezier te hebben, gezonde grenzen te trekken, genieten van jezelf en anderen. Fysieke creativiteit en aantrekking.

Hier ontdekken we wat we willen via het voelen/proeven.

Hier zetelt onze persoonlijke energiebron, de seksuele energie die verwarmt, transformeert en leven geeft. Het is ook het instinct, de nog niet opgetilde liefde. Hier leren we hoe we onszelf voeden, wat geeft ons energie en kracht, wat doet ons goedvoelen.

Je verbinding met je wortels, je lichaam met de vruchtbare aarde.

Het hoe jij de aarde bevrucht met je talenten, het vruchtbaar maken van je talenten. Leven scheppen, het scheppen om te scheppen vanuit het instinct tot leven. Gaande weg zal dit verfijn worden door de volgende chakra's.

 

Het jezelf niet uiten (5de chakra) en niet kunnen ontvangen (1ste chakra) zijn funest voor je 2de chakra.

Stroomt de levensenergie evenwichtig door het tweede chakra, dan kun je je creatieve potentieel volledig tot uitdrukking brengen. Zelfverzekerdheid, vitaliteit en levenslust duiden erop dat dit chakra geactiveerd is

Oranje geeft zelfvertrouwen en zorgt voor optimisme. Het helpt bij het ordenen van emoties. Oranje staat ook voor; enthousiasme, energie, opgewektheid, het bevorderen van de bloedsomloop, schept ideeën, wilskracht, tijdelijke macht, omgaan met anderen.

 

Chakra 3 (plexus solar) IK BEN

 

Hier staat het ego centraal. Kernwoorden wilskracht

en zelfvertrouwen. Is je chakra open dan heb je

genoeg zelfwaardering en kun je spontaan reageren.

Je kunt gevoelens toestaan zonder er door te worden overspoeld. Je band, interactie met de buitenwerelden, hoe leg je contact met de buitenwereld. HIer zetelt je c eigenwaarde en een je ik ben-gevoel, wat nodig is om zelfverzekerd en doelgericht door het leven te gaan.

Hier is de kwaliteit van het denken en het goed functioneren van het emotionele leven. Dit komt doordat gedachten voor een groot deel iemands gevoelens bepalen. Iemand met een open chakra 3A, heeft een vervullend emotioneel leven. Hij staat zijn gevoelens toe, zonder er door te worden overspoeld.

Onze innerlijke zon. Wat verwarmt ons, wat geeft ons kracht en vreugde, wat laat ons stralen.

Nu ontdekken we wie we zijn door wat we willen.

 

Thema's zijn het recht om te handelen, keuzes maken, macht/onmacht, wilskracht.

Hier gebeurt de interactie met de buitenwereld en transformatie. De wortels die kracht gekregen hebben moeten hier nu vorm krijgen. Hier verteer je je emoties en worden je lagere chakra's met hun verlangens en instincten getransformeerd naar een hogere vormgeving. We worden een afzonderlijke entiteit, de persoonlijkheid wordt hier gevormd en in de buitenwereld neergezet. Instincten worden omgezet in een concept (waarom-wat wil ik ermee), op basis daarvan handel je en geef je jezelf vorm.

Telkens je zegt ik ben ..... spreek je eigenlijk een toverspreuk uit, want het is dat wat je zal neerzetten en aantrekken in de buitenwereld. Zorg dus dat de woorden volgende op : ik ben ... ZELFONDERSTEUNEND zijn dan wordt je leven veel gemakkelijker en ondersteunend.

Hier maken we contact met de in de buitenwereld levende concepten en hoe we er deel (kunnen) van uitmaken, communicatie door vorm neerzetting.

Geel wordt in verband gebracht met energie, macht en emoties. Geel straalt en verdraagt geen begrenzing. Staat voor wilskracht, opening naar wijsheid, verlossing, vrolijkheid, plezier,

 

 

Chakra 4 (hart) IK HOU VAN

 

Hoe beter het hartcentrum functioneert, hoe meer

wij liefde voelen voor de mensen (en dieren) om

ons heen. Als deze chakra open is, AANVAARD je alles

en iedereen in hun huidige staat van zijn.

Liefde voor jezelf en je omgeving staan centraal in dit chakra. Het zorgt voor een liefdevol en ondersteunend contact met jezelf en de ander. Vrees maakt hier plaats voor aanvaarding en toelaten. Je snapt het geheel en ziet ook dat er geen vijanden zijn maar spiegels die je helpen transformeren naar meer eigenliefde.

 

Bij blokkades ; omdat je teveel vanuit je wil leeft, zal je over anderen proberen te heersen uit zelfbescherming. Het is belangrijk om te leren dat er met liefde en vertrouwen ook veel te realiseren is.

Groen is de symbolische kleur van het hart en staat voor vrede en liefde, maar ook voor veranderingen. Groen werkt kalmerend en harmoniserend en geeft evenwicht.

 

Chakra 5 (keel) IK SPREEK

 

Hier neem je je verantwoordelijkheid voor je persoonlijke

behoeften en kan je gemakkelijk ontvangen wat je wordt

gegeven. Als iemand een negatief beeld heeft van het

universum en over wat hem wordt gegeven, dan ontwikkelt hij een negatief krachtveld om hem heen en zal deze negativiteit ook aantrekken. Dit volgens de wet ‘het gelijke trekt het gelijke aan’.

 

Met een goed geopend keelchakra kun je jezelf uitdrukken, letterlijk of op artistiek gebied. Je geeft jezelf een stem, een plaats. Je voelt je goed waar je bent en hebt plezier en voldoening in je leven en werk. Je eigenwaarde tov de maatschappij en beroep zit goed omdat het je voldoende uitdaging schenkt. Bij blokkades zal je dit onbehagen afschermen met trots en ongenaakbaarheid en zal je je faalangst maskeren door je af te zonderen. Het vijfde chakra verbindt het hartcentrum met het voorhoofdchakra en is hiermee de bemiddelaar tussen voelen en denken.

 

Blauw staat voor creativiteit, spreken en innerlijk horen, vrede en openbaring. Blauw werkt verkoelend, helder en rustgevend en stimuleert daardoor ook het intuïtief weten en het durven leven in overgave.

 

Chakra 6 (derde oog, voorhoofd) IK ZIE

 

Chakra 6A houdt verband met het voorstellingsvermogen en

het vermogen om te visualiseren. Deze chakra staat voor

creatieve energie en de kunst om nieuwe ideeën te

ontwikkelen. Bovendien is in dit centrum waar te nemen hoe iemand de wereld ziet en hoe hij denkt dat de wereld op hem reageert. Staat voor het inzicht in het groter geheel, het zien achter de materie.

Indigo is diep donkerblauw, wat ontstaat als je alle bovenstaande kleuren met elkaar mengt. Helpt je intuïtie en zorgt dat je situaties helder kunt zien. Is een verbinding met je assertiviteit, de grenzen van je leven en helpt je om contact te maken met je emotionele- en spirituele wereld.

 

Je kan het ook de praktische intelligentie noemen want het houdt verband met het verwezenlijken van de ideeën, je aangereikt uit het universum. Het spreekwoordelijke "lampje dat brandt". Bij blokkades zal je merken dat zo iemand veel ideeën heeft, maar er niet in slaagt om ze te realiseren. Dit kan heel frustrerend zijn. Het vermogen van om goed te functioneren, wordt dan bijvoorbeeld belemmerd door overtuigingen als ‘ik kan het niet’ of ‘ik wil geen verantwoordelijkheid dragen’.

 

Chakra 7 (kruin) IK WEET

 

(je spirituele leven, eenheidsbewustzijn, )'ik ben mijn unieke zelf'. De jacht op kennis, leren, oefenen, denken en informatie verzamelen wordt belangrijk. Het recht om te 'weten', gedachten, overtuigingen, begrip, wijsheid, bewustzijn en de verbinding met het Grotere Geheel horen bij deze chakra.

 

Violet staat voor je verbinding met het kosmische en de verlichting. Het is ook een koninklijke kleur die staat voor geloven in jezelf en in je eigen transformatie.

 

 

 

 

 

 

 • bij alle mogelijk emotionele en fysieke problemen
 • bij botbreuken en botproblemen
 • hernia en andere rugproblemen
 • fantoompijnen
 • fybromyalgie
 • CVS
 • net voor en na een operatie
 • angsten
 • huidproblemen
 • hartproblemen
 • schakels, bekken, rug terug rechtzetten
 • depressie
 •  

Contact nemen?

Klik onderstaande mail knop, dan opent zich in jouw emailprogramma op je pc, een nieuwe email.

 

Vanwege de spam-problematiek is het wat omslachtig maar mijn email adres is

 

isabelle (apestaartje)isahealing.eu

FEEDBACK KLANTEN

Hallo Isabelle

 

Duizendmaal dank voor wat je voor me gedaan hebt.

 

- Na de eerste healing heb ik mezelf volledig kunnen herpakken waardoor ik oa een grote financiële meevaller kreeg en als bonus een lang begeerde klant die eindelijk klant werd.

 

- Na de 2de healing was er het wonder van mijn been. Toen ik jockey was werd mijn been verbrijzeld en er was de keus tussen amputatie of met pijn leven. Een prothese werd verworpen omdat die maar 10-15j meegaan en een tweede prothese voor mij onmogelijk was omdat mijn bot niet sterk genoeg was. Ze hebben mijn been zo goed mogelijk gereconstrueerd met bouten enz doch ik leefde al 20 jaar met grote pijnen. Echter na jouw 2de healing was ik voor de eerste keer in 20 jaar PIJNVRIJ. Dat is voor mij echt een wonder, is super.

 

Dikke merci.

Alexander

 

 

Lieve Isabelle, ik ben bezig met jouw lijst uit te pluizen van je verslag 2de healing. Ongelofelijk. Het raakt me enorm. Het zijn zulke basale, grote en steeds terugkerende themas. Ik ben je ongelofelijk dankbaar. Ik kan gewoon bijna niet geloven dat deze thema's nu eindelijk afgerond mogen worden. En toch is het aan het gebeuren. Ik zie het in de keuzes die ik maak rondom mijn verhuizing deze week. En rondom simpele dingen als het opnemen van de telefoon, zonder angst. Ik noemde iets kleins als het opnemen van de telefoon. Maar ik wil nog toevoegen dat het vooral om grote dingen gaat. Echt om het richting geven aan mijn eigen leven. Eindelijk. Eindelijk.

Na 38 jaar. En niet alleen richting geven, maar het ook echt DÓEN. Leven en er van genieten. Dank je wel. Ik kan wel huilen. Dank je wel dank je wel dank je wel.

Veel dankbaarheid.

Joke