Familie opstellingen

 

ISA HEALING®

EEN KRACHTIG INSTRUMENT

Familieopstelling

 

Familieopstellingswerk is een schitterende methode, ontwikkeld door Bert Hellinger, die kan tonen welke thema's er bij jou spelen.

Door contact te maken met jouw energieveld kom je automatisch in contact met dat wat je veld draagt nl je familieziel of bloedlijn.

 

Via mijn afstandshealingen hebben ik en mijn klanten al zeer duidelijk kunnen ervaren dat we van beide bloedlijnen een werkthema meekrijgen. Via mijn afstandshealingen heal ik de wond die die thema's nog zo pijnlijk maken. Met de opstellingen neem jij daar actief deel aan door het voor jezelf in kaart te brengen van wat er momenteel in deze incarnatie uitgewerkt wordt in je bloedlijn.

Dat wat onuitgesproken is en onzichtbaar in je bloedlijn kan jij op die manier zichtbaar maken. Wat ook voor healing en inzicht kan zorgen.

 

Het idee achter deze simpele maar doeltreffende werkvorm is dat onze familie en onze voorouders een veel grotere rol in ons leven spelen dan we vaak beseffen. Een doodgezwegen zelfmoord in de familie waardoor dat familielid geen plaats meer krijgt zal zwaar doorwegen. Dan kan één van de nazaten het op zich nemen om dat familielid terug een stem te geven. Daardoor kan die nazaat bv rebellie vertonen of zeer eigenzinnig zijn.

 

Soms bots je in je leven keer op keer weer op een zelfde thema of probleem waar je maar geen helderheid in krijgt en dat je verhindert voluit te leven, het lijkt wel alsof het lot je tegen zit.

Een familieopstelling kan op een ontroerende en vaak wonderlijke manier inzicht geven in de onbewuste patronen die daar aan ten grondslag liggen en die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie. Een familieopstelling verbindt je met jouw familiesysteem, jouw voorouders en hun lot waardoor je zelf terug beweging kunt brengen in wat vast zit, in wat zich steeds maar herhaalt in je leven.

Dit werk kan een verstrekkend effect hebben op alle deelnemers, ook wanneer je tijdens een workshop geen eigen opstelling plaatst.

 

Een kleine selectie waarover je in een workshop vragen kunt stellen?

 

Waarom kan ik in het leven mijn eigen plek niet vinden en innemen

In contact met familie of mensen voel ik boosheid, verdriet of neerslachtigheid, hoe kan dat

Waarom voel ik me vaak eenzaam of alleen en mis ik verbinding met de mensen om mij heen

Iemand in je familie is overleden en hier mag niet om worden gerouwd

Iemand is verstoten of uitgesloten en hierover praten is taboe

Mijn leven wordt beheerst door geweld, incest, seksueel of emotioneel misbruik

Geheimen in de familie, scheiding, oorlog, geweld, verslaving of een ongeluk

Door werk van Bert Hellinger wordt steeds duidelijker dat belangrijke gebeurtenissen in een familie invloed hebben op het functioneren en welzijn van andere familieleden. Uitgebreide therapeutische ervaring met de familieopstelling methode over meer dan 20 jaar laat zien welke onzichtbare familiebanden aanwezig zijn en welke emotionele verstrikkingen kunnen ontstaan. Uit liefde voor de familie kan een kind onbewust een last van een ander familielid op zich nemen. Soms leef je bewust of onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Met een familieopstelling kan een verstrikking losgelaten en de ‘orde van de liefde’ hersteld worden. Dit proces blijkt uiterst effectief en helend.

 

Hoe werkt een familieopstelling?

Als je een opstelling doet, dan doe je dat zonder dat andere familieleden of collega’s aanwezig zijn. Er mag familie aanwezig zijn maar het hoeft niet want elk familielid wordt vormgegeven door een representant. Representanten zijn mensen uit de groep waarin je de opstelling doet, mensen die iets of iemand uit jouw systeem vertegenwoordigen, bijvoorbeeld: vader, moeder en de vraagsteller zelf. (iemand die in de schoenen van dit familielid gaat staan).

 

De persoon die een opstelling aanvraagt geeft duidelijk aan waarom hij een opstelling wil. Dit thema wordt dan gebruikt om de opstelling in te leiden en om de deelfacturen op te stellen in het veld.

 

Dan kan je de magie zien gebeuren. Omdat we allemaal één zijn ervaren de representanten de energie van die persoon die ze nu vertegenwoordigen en kunnen de representanten onderling in dialoog gaan. Dit proces kan zeer helend zijn. Oude verstrikkingen en patronen worden losgelaten en nieuwe gezonde beelden geïntegreerd.

Vaak komen inzichten tijdens of vlak na een opstelling. Ook is het mogelijk dat het een tijd (incubatietijd) duurt voor helder wordt wat in een opstelling was te zien.

 

De representanten

Het mooie is dat de representanten ook healing ervaren. Het blijkt dat de posities die zijn bemannen aansluiten bij onbewuste thema's die ook in hen leven. Ook het feit dat de groepsintentie healing is, draagt bij aan het healen van elk aanwezig in een opstelling.

 

De opsteller

 

Isabelle Lambrecht is een zeer ervaren coach en healer en voelt feilloos aan wat er speelt. Zij weet een opstelling dan ook in goeie banen te leiden.

 

KOSTPRIJS

 

80€ voor de persoon die een opstelling aanvraagt

40€ voor de representanten

Contact nemen?

Klik onderstaande mail knop, dan opent zich in jouw emailprogramma op je pc, een nieuwe email.

 

Vanwege de spam-problematiek is het wat omslachtig maar mijn email adres is

 

isabelle (apestaartje)isahealing.eu