dubbele getallen

 

ISA HEALING®

EEN KRACHTIG INSTRUMENT

11 = Het Nieuwe laten Ontstaan en het Nieuwe verankeren.

111: Stroming van energie – Versterkt het niveau waarop jij op dat moment bent – gouden kans – doorgang, concentreer je op wat je wenst het wordt versterkt nu. 1+7= groot geluk of toeval / 9+1= doel bijna voltooid of einde v/e bep fase / 4 + 1 = engelen willen je helpen je wens te vervullen / 3+1= doelen en wensen overdragen aan de spirit en begeleiding vragen

22 = Op het Nieuwe bouwen. Een Nieuw Leven en en een Nieuwe Wereld opbouwen.

222 of 2222: Verrijzenis- en ascensieproces.

33 = Universele Dienstbaarheid via de vernelling van ons Eenheid Wezen.

333 of 3333: Beslissingsgetal – Of het wijst je de weg naar een 999 fase van voltooiing, óf negatief, het brengt je in de 666 frequentie die je terugwerpt in de 3de dimensie.

44 = evenwicht ts spirituele/ fysieke, herconfiguratie van ons evolutionair labyrint. Zo Boven, zo Beneden. De creatie van de fundering van ons Nieuw Leven.

444 of 4444: Dit is een echt herrijzenisgetal – je hebt net een belangrijke fase voltooid.

55 = Persoonlijke vrijheid verkrijgen door vrij te zijn van het verleden & helemaal echt.

555 of 5555: Het ervaren van de energie of een niveau van Christusbewustzijn - Heel waardevol.

66 = Onze verantwoordelijkheden vervullen op een vreugdevolle, creatieve manier.

666 of 6666: Materiële wereld – 3 Dimensionale frequentie – Dichtheid.

77 = Diepgaande inzichten en openbaringen. Onszelf verbeteren naar ons Kernwezen.

777: integratie van hogere frequenties in onze lagere trillende lichamen die zich in de 3e dimensie bevinden of daaraan verbonden zijn... 777 is een hoger octaaf van de drie-eenheid. 7+7+7 = 21 = 3.

88 = Het Meesteren van overvloed en heelheid in alle rijken.

888: Symboliseert oneindigheid – De gebundelde spiraal van de materie verenigd zich met het spirituele – Het naderen van de voltooiing van het ascensieproces via de energieën van 222 en 444.

99 = De voltooiing van een belangrijke evolutionaire cyclus. Tijd voor een volgende quantumsprong. Elk Meestergetal is een initiatieniveau waar we allen doorheen moeten op onze evolutionaire reis op Aarde.

999: Symboliseert de 3 niveaus van de drie-eenheid – Voltooiing.

000: Grote leegte – het ervaren van een nulzone – overschakelen of doorgaan naar een nieuw energieveld.

11:11: Het begin van een heel nieuw niveau of fase van ontwikkeling – Een andere dimensie of frequentie van ervaring – Het opengaan van een portaal.

12:12: Een kosmische verbinding – Een brug naar de toekomst – Duidt op een niveau van voltooiing of het naar een nieuw niveau in het initiatieproces gaan.

1 -- God Schepper – kans om je te verbinden met het Schepper Licht in jezelf te verbinden en te weten dat er iets volledig nieuw gaat beginnen. De één volgt altijd de 9 op (voltooiing).

2 -- Evenwicht - Het getal twee herinnert je eraan dat de drie-dimensionele wereld waarin we leven gebaseerd is op dualiteit en dat yin/yang situaties overal rondom ons heen zijn.

3 -- Drie-eenheid – Laat je leiden door Waarheid, Vertrouwen en Passie . Liefde, wordt gecreëerd en bewaard in deze drie-eenheid, Iets schitterend en mooi gaat plaatsvinden in je leven.

4 -- Gedachte - wees heel bewust van je gedachteprocessen. Houd je gedachten extreem positief omdat ze in de wereld van gedachten snel gemanifesteerd kunnen worden in elke richting.

5 -- Liefde -- Vijf is het getal van de onvoorwaardelijke Liefde van de Schepper. Kijk naar alles rondom je dat resoneert met liefde en maak er nuttig gebruik van. Wees verliefd en voel de liefde je omringen. Wanneer je liefde kiest als de fundering van elke beslissing, komt alles in licht tot perfectie.

6 -- Meesterschap - Het getal zes herinnert je eraan dat je de controle hebt over je leven. Voltooi alle lessen en laat niets onafgewerkt. Maak als meester van je eigen leven beslissingen die je toestaan op te stijgen naar nieuwe niveaus van bewust bewustzijn.

7 -- Transitie -- Het getal zeven biedt je de mogelijkheid voor transitie en verandering.. Je ben in de stroom van verandering en transformatie.

8 -- Oneindigheid -- Het getal acht betekent dat het heden wordt ervaren in twee realiteiten tegelijk, zoals in de oneindige lus. Je staat gelijktijdig in verbinding met zowel spirit (niet-fysisch) en matrix (fysisch) energieën. Als je in het centrum van de lus blijft en uitkijkt in beide richtingen ben je op een goede plaats.

9 -- Voltooiing - Negen wijst erop dat voltooiing voorhanden is en dat het tijd is om verder te gaan. Herken dat je de keuze hebt om alles af te werken wat je wilt in je leven. De schoonheid van een voltooiing is dat het altijd weer leidt naar een nieuw begin met het getal één.

13 transformatie of begin van een nieuwe cyclus of een nieuwe ronde op de spiraal, het oude los te laten en het nieuwe binnen te laten komen. Verandering hoeft niet beangstigend te zijn... het is enkel "slecht" als men zich ertegen verzet. 1 + 3 = 4 = " een vierkant" = een stabiele fundering. Dus aan de basis van verandering ligt het schijnbaar tegengestelde idee van stabiliteit en een permanente fundering.

Invloed van enkelvoudige getallen

Het getal 1 beïnvloedt iemand om in actie te komen, om iets nieuws te beginnen. Het is het getal van de leider, de pionier en van een uitgesproken individualist.

Het getal 2 wil het liefst samenwerken of alles met z'n tweeën doen. Ook zijn mensen met sterke 2 invloed vaak op zoek naar hun zielepartner.

De 3 is een zeer spiritueel getal. Denk hierbij aan de Heilige Drie-eenheid. De 3 stabiliseert: wanneer je naar de sterren reikt blijf je toch met beide benen op de grond. Je bent daardoor minder geneigd om te gaan zweven, spiritueel gezien.

De 4 heeft een solide en betrouwbare invloed. De 4 laat zien dat je je dromen en hoop op een stabiele basis realiseert, dat gerechtigheid belangrijk is voor je en dat je een praktisch mens bent.

Het getal 5 trilt op de frequentie van wijsheid en kan je tot een visionair maken. Ze helpt om de mogelijkheden in het leven sterk uit te breiden.

De 6 is het getal van gezelligheid en leidt op een hoger niveau tot het zoeken en verlangen naar een spirituele gemeenschap en/of onvoorwaardelijke liefde.

De invloed van de 7 laat zien dat je een goed logisch denkvermogen hebt, maar je tegelijkertijd kunt openen voor de spirituele wijsheid van het hogere bewustzijn.

De 8 is het getal van de oneindigheid. Zij heeft oneindige mogelijkheden in zich en maakt een omslag in de wereld mogelijk.

De 9 kan iemand tot spirituele verlichting brengen, geeft visioenen en goddelijke wijsheid en helpt om het geleerde te integreren en te vervolmaken.

Meestergetallen

Dit zijn getallen die niet opgeteld worden en een specifieke en krachtige trilling of energie hebben. Het universum nodigt je uit om te letten op deze getallen, want ze dragen belangrijke boodschappen uit naar diegene die de getallen tegenkomt en ziet.

Het meestergetal 11 wordt gezien als het getal van Uranus, de grote hervormer en oorspronkelijk denker die sterk gericht is op gelijkwaardigheid. De 11-kracht is een kracht waarmee zaken ‘ondersteboven’ kunnen worden gekeerd om meer gelijkwaardigheid te realiseren. Duikt het getal 11 op, dan kun je werken met deze ‘Uranuskracht’ om hervormingen door te voeren en meer gelijkwaardigheid te realiseren.

De 11 is het getal van meesterschap. Als je dit getal tegenkomt wordt je verzocht je relaties en levensomstandigheden onder de loep te nemen. Neem de verantwoordelijkheid voor het feit dat jij deze zelf hebt geschapen en dat jij er veranderingen in kunt aanbrengen, wanneer je dat wilt.

Het meestergetal 22 is het getal van Cheiron, de ‘wounded healer’, de verwonde genezer. Cheiron is de healer of genezer die zelf in het verleden verwond is geraakt en juist dáárdoor als geen ander van betekenis kan zijn voor wie heling nodig heeft: hij weet uit eigen ervaring hoe het is verwond te zijn en dit geeft hem de empathie die nodig is om werkelijk te kunnen invoelen en meeleven met anderen die verwond zijn. De kracht van Cheiron is een helende en genezende kracht en Cheiron is erop gericht zijn eigen pijn en verwondingen te transformeren in iets positiefs door nu een bijdrage te leveren aan het helingsproces van anderen. Onbaatzuchtig zet hij zich in voor een doel dat groter is dan hij zelf is. Het getal 22 kan mogelijkheden voor krachtige healing aanduiden.

De 22 is het getal van de bouwmeester. De 22 wijst ons erop dat de tijd rijp is om co-creator van het leven te worden, als je dat wilt. Het is een oproep om op een positieve manier je visioen of droom te gaan realiseren.

Het meestergetal 33 is het getal van Pluto, de grote transformator die oude patronen die niet meer dienen kan omvormen. Pluto breekt open wat opengebroken dient te worden en is gericht op een (vaak totale) herstructurering van ‘dat wat is’. Systemen en structuren kunnen met de kracht van Pluto worden opengebroken, ‘gesloopt’ en opnieuw worden opgebouwd. Wanneer het getal 33 zich aandient is dat vaak een teken dat er dingen opengebroken en getransformeerd mogen worden

De 33 is het getal van het Christus-Bewustzijn. Wanneer je dit getal ziet is het een oproep van het universum om met het Christus-Licht te gaan werken.

De 44 heeft trillingen van het Gouden Atlantis. Ze nodigt ons uit de energie van het Gouden Atlantis in ons leven te brengen en in harmonie te leven zoals toen in de vijfde dimensie. Werk samen met anderen en heb respect voor alle levensvormen.

 

Oplopende reeksen: 1234, 234, 456, etc.

Als je herhaaldelijk oplopende cijferreeksen ziet, zou dat – aldus sommigen – een teken van je spirituele gidsen zijn waarmee zij je laten weten dat de gedachten die je hebt progressief van aard zijn.

Het waarnemen van oplopende cijferreeksen kan voorkomen in tijden waarin je veel gedachten hebt over een gebied van je leven waarover je je zorgen maakt en waarin je graag veranderingen wilt aanbrengen, of in een periode waarin je relatief veel aan een bepaald onderwerp denkt. Wanneer je in zo’n periode een oplopende cijferreeks waarneemt direct nadat je dat soort gedachten hebt gehad, is dat een teken dat je gedachten progressief zijn: je zult vooruitgang boeken door opvolging te geven aan deze gedachten en je spirituele gidsen zullen je daarbij steunen.

Aflopende reeksen; 321, 432, 543, etc.

Als je herhaaldelijk aflopende cijferreeksen ziet, zou dat een teken van je spirituele gidsen zijn waarmee zij je willen laten weten dat de gedachten die je hebt regressief zijn.

Het waarnemen van aflopende cijferreeksen kan voorkomen in tijden waarin je nadenkt over een bepaald gebied van je leven, over iets dat je van plan bent of over een bepaald onderwerp. Wanneer je in zo’n periode een aflopende cijferreeks waarneemt direct nadat je dat soort gedachten hebt gehad, is dat een teken dat je niet een stap vooruit, maar een stap áchteruit zult maken indien je datgene wat je overweegt te doen doorzet of indien je voortgaat met hetzelfde soort gedachteketens.

(Bron: http://www.in5d.com/number-sequences-from-our-spirit-guides.html)

http://www.sharonkersten.com/artikelen/bijzondere-getallen/oplopende-reeksen-en-aflopende-reeksen/

 

 

Digitale klok getallen

03.03 betekent: vanaf nu gaat het voorwaarts met je

04.04 betekent: het is nu de tijd om een project concreet te maken en ermee te beginnen

06.06 betekent: maak gebruik van de beschikbare hulp en werk samen met anderen

07.07 betekent: bekijk je eigen doen en laten vanuit een hogere spirituele lens

08.08 betekent: vertrouw het proces en volg je innerlijke intuïtie

09.09 betekent: een bepaalde fase wordt beëindigt

10.10 betekent: iets nieuws begint, bereid je daarop voor

11.11 betekent: iets nieuws begint binnenkort en wel op een hoger niveau. Dit getal werd eeuwen geleden in het collectieve bewustzijn verankerd. Vandaar dat nieuwe hogere trillingen tijdens kosmische momenten altijd om 11.11 uur in zullen stromen.

12.12 betekent: het zou goed voor je zijn om een levensstijl te ontwikkelen met meer spirituele discipline

13.13 betekent: accepteer wie je bent en wees anderen een voorbeeld van wijsheid

14.14 betekent: bereid je voor op de terugkeer van het Christus-Licht.

 

12.12 uur

Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan de spirit om ze te laten helen en transmuteren, 2 staat voor heb geloof en moed, je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.

 

13.13 uur

De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachten voornemen en affirmaties. Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed op je overpeinzingen en inzichten, 3 staat dan voor: De verlichte meesters zijn bij je in de buurt. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

 

14.14 uur

Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen, je hoeft dit proces niet te forceren. Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen. 4 Staat voor er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

 

15.15 uur

Je gedachte manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevoordelijk voor een heilzame levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten. 5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden veranderingen plaats in je leven die ten goede komen van jezelf.

 

16.16 uur

Al je materiele behoefte worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je wenst, en dat is wat je ontvangt. 6 Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit, aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachten aan of zorgen om materiele zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn, op en geloof in het spirituele.

 

17.17 uur

Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vruchten afwerpt. Je voornemen om je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere. 7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door.

 

18.18 uur

Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen. 8 Financiele overvloed komt nu op je pad.

 

19.19 uur

Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachten op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht. 9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

 

20.20 uur

Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging. 0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

 

21.21 uur

Geloof in de ideeën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachten om je leven in positieve zin te veranderen. 1 We zijn allemaal 1 en daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachten. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen.

 

22.22 uur

Heb vertrouwen, alles zal goedkomen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen. 2 Heb geloof en moed, je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

 

23.23 uur

De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan. 3 Staat dan voor de verlichte meesters zijn bij je in de buurt,ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

 

00.00 uur

De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

 

111

* ”De gedachten die je hebt, hebben te maken met de start van een nieuwe cyclus in je leven. Dat wat je overweegt te doen of te veranderen is correct (juist, passend) voor de nieuwe fase van je leven.”

* ”Houd je gedachten zorgvuldig in de gaten en vergewis je ervan dat je alleen denkt aan wat je wilt, en niet aan wat je niet wilt. De 111-sequentie is een teken dat er een poort naar nieuwe mogelijkheden aan het openen is, en je gedachten manifesteren zich nu in een heel snel tempo in concrete vorm. De 111-code is als het felle licht van een lichtflits. Het betekent dat het universum zojuist een foto van je gedachten heeft genomen en deze nu in een concrete vorm aan het manifesteren is. Ben je blij met het soort gedachten dat het universum zojuist heeft vastgelegd? Nee? Corrigeer je gedachten dan nu. Vraag je engelen je daarbij te helpen als je het moeilijk vindt je gedachten helder in beeld te krijgen of te controleren.”

* “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Er is sprake van een energiestroom / het stromen van energie (kan zijn: electriciteit, geld, water, seksuele energie, etc.).”

222

* ”Dit is een teken, een bevestiging, dat je op het juiste pad bent, dat je het juiste aan het doen bent en dat je in de juiste richting aan het gaan bent. Zet je huidige gedachteketen voort.”

* ”De recent geplante ideeën beginnen vorm te krijgen in de realiteit. Blijf deze ‘planten’ water, voeding en verzorging geven en ze zullen weldra door de aarde heen breken, zodat je het bewijs van je manifestatiekracht kunt zien. In andere woorden: stop niet 5 minuten voordat het wonder plaatsvindt. Je zult binnenkort duidelijk bewijs van je manifestatiekracht zien, dus ga door! Blijf positieve gedachten hebben, blijf affirmeren en ga door met visualiseren.”

* ”Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Een nieuwe cyclus vangt aan. Het volgende driedubbele getal dat je ziet vertelt iets over de aard van deze nieuwe cyclus.”

333

* “Je spirituele gidsen zijn het met je eens – ,met de gedachten die je hebt en de gevoelens die je ervaart. 333 kan worden geïnterpreteerd als een kosmisch “Ja!” in reactie op vragen die je hebt gesteld of ideeën die je hebt.”

* “De opgestegen Meesters zijn vlakbij je en willen graag dat je weet dat ze je helpen, liefhebben en gezelschap houden. Roep hun hulp vaak aan, met name wanneer je de 3-patronen om je heen ziet. Jezus, Mozes, Maria, Quan Yin en Yogananda zijn enkele van de bekendere opgestegen Meesters.”

* ”Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Beslissing. Je hebt een beslissing te maken. Deze beslissing zal ofwel naar 666, ofwel naar 999 leiden. 666 betekent dat de les op een andere manier nogmaals op je pad komt. 999 staat voor completeren, afronden, en geeft aan dat je de les geleerd hebt.”

* “In het kader van ascentie / het ascenderen naar hogere dimensies: In het tweede deel van de derde dimensie bestaat alles uit ‘drieën’. Het verblijven in de ‘drieën’ was een heel moeilijke transitie, maar desondanks heb je het heel goed gedaan binnen de ‘drieën’. Het is nog niet helemaal klaar met de ‘drieën’. De vijfde dimensie wordt nu geïntroduceerd, onder andere in de vorm van de 555 op de displays van jullie klokken, en zie… daar worden 3 vijven zichtbaar… Het is nog niet klaar met de ‘drieën’… In jullie Spel kan jullie gehele bestaan worden uitgelegd door dingen door drieën te delen. Alles in jullie veld is een veelvoud van drie. De driehoekige vorm van de energie die de derde dimensie definieert, creëert de fundamentele basis van deze 3-energie.

Wij kijken graag hoe jullie het Spel in de derde dimensie spelen. Ook als jullie je vervelen vermaken jullie jezelf nog met het drama waar jullie zo van houden. Veroordeel jezelf niet omdat je je aangetrokken voelt tot drama; het heeft jullie goede diensten bewezen in de derde dimensie. Wij houden zo veel van jullie, en we lachen wanneer jullie 666 het teken van de duivel noemen. Het is voor ons zo humoristisch om te zien dat jullie de drieën nemen, deze verdubbelen, en dat dan de duivel noemen. Jullie hebben zo’n sterke verbeeldingskracht! En we houden van jullie terwijl we zien hoezeer jullie je aangetrokken voelen tot drama.

Jullie zijn de drieën want jullie zijn een manifestatie van God in een eindige vorm. In die hoedanigheid definiëren jullie zelf wat jullie creëren En nu begint jullie Hogere Zelf jullie iets nieuws te laten zien. Jullie hebben zo lang in de derde dimensie gespeeld, en de derde dimensie begint nu eindelijk haar derde fase of level in te gaan. Het is geen toeval dat er een gigantisch ‘evenement’ vlak voor jullie voeten ligt.”

444

* “Je spirituele gidsen zijn het niet eens met je gedachten en je gevoelens. 444 kan worden geïnterpreteerd als een kosmisch “Nee!” als antwoord op vragen die je hebt gesteld of ideeën die je hebt.”

* “De engelen zijn om je heen en verzekeren je van hun liefde en hulp. Maak je geen zorgen want de hulp van de engelen is nabij.”

* “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: De School der Mysteriën. Wat er in het leven gebeurt is een les die te maken heeft met het leren over de Realiteit. Deze school bestaat uit leren, zoals je leert wanneer je boeken leest of onderwerpen bestudeert, maar gaat niet over het feitelijke doén.”

* “In ket kader van ascentie / het ascenderen naar hogere dimensies: de 444 die je ziet is een representatie van de vierde dimensie, bezien vanuit het perspectief van de derde dimensie. Je relatie tot alles om je heen is nu aan het veranderen en dat is kenmerkend voor deze beweging. Dit is een periode om zelfmeesterschap te integreren. Dit is het moment waarop je in je kracht mag stappen en je jezelf mag bekrachtigen, je kracht verder mag versterken. Weet dat het je eigen maken van technieken die je kunnen helpen jezelf verder te bekrachtigen en versterken je in deze periode goede diensten zal bewijzen, ondanks het feit dat de attributen van de vierde dimensie het je nog niet mogelijk maken jezelf werkelijk bekrachtigd en krachtig te zien. Her-inner je, elke keer dat je 444 ziet: Meesterschap & Bekrachtiging.”

555

* ”Er is zojuist een gedachte geweest, of er heeft zojuist een gebeurtenis plaatsgevonden, die je leven verandert. Dit kun je leuk en prettig vinden of niet; wat je er ook van vindt: je spirituele gidsen attenderen je erop dat er zojuist een verandering heeft plaatsgevonden in de loop en richting van je levenspad en dat het tijd is dat ook jij nu verandert. Ga mee in deze beweging, geef gehoor aan deze gedachten.”

* ”Snoer je veiligheidsgordels aan: een grote verandering dient zich aan. Deze verandering zou niet als ‘positief’ of als ‘negatief’ gelabeld moeten worden, aangezien elke verandering slechts een natuurlijk onderdeel is van de stroom van het leven. Deze verandering is mogelijk een antwoord op je gebeden; blijf visualiseren en voelen dat je jezelf vredig voelt.”

* “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Eenheidsbewustzijn. Dit is het getal dat aangeeft dat iemand Eenheidsbewustzijn heeft gerealiseerd. Er is Meesterschap over alle levels van de School der Mysteriën 555 is het ‘hoogste’ getal. Het is het getal van Christus.”

* ”In ket kader van ascentie / het ascenderen naar hogere dimensies: 555 is het begin van de vijfde dimensie.

De heersende houding van de Atlantiërs was dat zij zich superieur achtten aan de mensen van Mu, aangezien Mu aan het zinken was. De Lemuriërs reisden af naar Atlantis in een poging aan hun ondergang te ontsnappen. En zo werd Amor een vluchteling in een land dat hem onbekend was. Maar hij wist dat hij daar iets belangrijks te doen had. Amor maakte verbinding met degenen die op zijn pad kwamen en deed erg zijn best om zich thuis te voelen op deze nieuwe plek. Zijn doel was de liefde van Mu naar Atlantis te brengen. Een tijd lang werkte dat en vonden er ‘magische’ dingen plaats. En de vibratie van 5 snelde voort, ontwikkelde zich. In het land van Atlantis werd de vijfde dimensie gecreëerd. De 555 was begonnen.

Het was in deze tijd dat jullie ervoor kozen gebrek en beperking te zien. Terwijl een enorm grote groep zielen opvang vond in Atlantis kwamen de systemen van Atlantis onder druk te staan, aangezien de technologie niet in staat was zulke grote aantallen wezens te ondersteunen. Hoewel jullie beschikten over technologie die in staat was voor verjonging te zorgen meenden jullie dat er niet genoeg voor iedereen was. In plaats van te focussen op wat jullie wel hadden, verplaatsten jullie je focus en raakten jullie gefixeerd op het idee “we hebben niet genoeg, dus we moeten een systeem ontwerpen waarmee we kunnen zorgen voor het (beperkte) aantal mensen waar we voor kunnen zorgen”. En zo werd er in de dagen van Atlantis een klassen-systeem ontwikkeld, en kreeg een subtiele expressie van slavernij een plek in jullie zeer “geavanceerde” Planeet van Vrije Keuze.

Deze verkeerde kanalisering van energie is jullie tijdens het verloop van het Spel vele malen opnieuw komen bezoeken.

Het was hier dat alle lessen van Mu, alle lessen van bekrachtiging, in een oogwenk verloren gingen. Jullie hadden het gevoel dat jullie moesten bepalen wie wel en wie niet de beschikking over de technologie zou hebben. Wij zeggen jullie nu dat er genoeg was voor iedereen, als jullie je maar gerealiseerd hadden dat iedereen een belangrijke rol in het geheel had. Maar jullie kozen ervoor sommigen als belangrijker dan anderen te zien. Dit was de verkeerde kanalisering van energie die de val van Atlantis in beweging zette. Dit gebeurde in een periode waarin jullie de vijfde dimensie binnen stapten. En de effecten van verkeerde kanaliseringen van energieën in de vijfde dimensie zijn onverbiddelijk.

Amor probeerde mensen te helpen zichzelf te zuiveren zodat ze niet met onzuiverheden de Tempel van Verjonging zouden binnengaan. Als hij erin geslaagd zou zijn jullie ervan te weerhouden met onzuivere geloofsovertuigingen en gedachten de vijfde dimensie in te gaan, zou het vandaag de dag nog steeds goed gaan met Atlantis.”

666

* Je gedachten zijn momenteel uit balans, doordat ze te veel gefocust zijn op de materiële wereld of ten gevolge van mentale of emotionele onbalans. 666 geeft aan dat je gedachten niet helder zijn en dat je je huidige gedachteketen niet zou moeten voortzetten. Laat het voorbij gaan.”

* Je gedachten zijn momenteel niet in balans; ze zijn te veel gefocust op de materiële wereld. 666 vraagt je je gedachten tussen hemel en aarde te balanceren. De engelen vragen je te focussen op spirit [het geestelijke] en op dienstbaarheid en willen dat je weet dat er als een gevolg daarvan automatisch aan je materiële en emotionele behoeftes tegemoet zal worden gekomen.”

* “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Aardebewustzijn. In de Bijbel is dit het getal van het Beest, waardoor het puur kwaad kan representeren, maar het is ook het getal van de mensheid en het leven. Koolstof is de basis van het leven en koolstof heeft 6 protonen, 6 neutronen en 6 electronen. Over het algemeen geeft het zien van 666 aan dat je er goed aan doet alert te zijn op fysieke gebeurtenissen die zich op dat moment voordoen en dat je voorzichtig dient te zijn. “

777

* “Dit getal geeft aan dat er een les geleerd is. Het is een teken van erkenning en volbrenging: je hebt een les geleerd waarvan je spirituele gidsen wilden dat je die zou leren over het leven.”

* “De engelen applaudisseren voor je… Gefeliciteerd, je bent goed bezig! Ga zo door en weet dat je wens waarheid aan het worden is. Dit is een bijzonder positief teken dat aangeeft dat je ook méér wonderen mag verwachten.

* “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: De School der Mysteriën. Dit is het deel van de School waar je niet alleen boeken over het leven leest, maar je datgene wat je leert ook beoefent, in de praktijk brengt.”

888

* “Een fase van je leven is tot een einde aan het komen en dit teken (888) attendeert je daar vast op, zodat je je kunt voorbereiden. 888 kan aangeven dat je op het gebied van emoties, carrière of relatie een fase aan het afronden bent.”

* “Er is licht aan het einde van de tunnel.”

* “De gewassen zijn klaar om geplukt te worden. Wacht niet langer en geniet ervan.” Ofwel: stel je stappen niet langer uit of wacht niet langer met het genieten van de vruchten van het ‘werk’ dat je verzet hebt.

* “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: Completering (afronding) van een specifieke les binnen de School der Mysteriën.”

999

* “Completering, afronding. Dit is het einde van een grote fase in je persoonlijke of ‘wereldlijke’ leven. De gedachten die je hebt wanneer je dit teken ziet, zijn de gedachten die tot de afronding of het einde van een fase in je leven zullen leiden.”

* “Een bericht voor Lichtwerkers die zich bezig houden met heling van Moeder Aarde: ‘Ga aan de slag want Moeder Aarde heeft je nú nodig’.”

* “Interpretatie van dit getal door Drunvalo Melchizedek: heeft geen waarde.”

000

* “Eenheid met het Universum. Je gedachten zijn één met het Universum. 000 geeft aan dat je gedachten een eenheid vormen met de Goddelijke Wens voor jouw leven.”

* “Herinnert je eraan dat je één bent met God en herinnert je eraan de aanwezigheid van de liefde van je Creator in jezelf te voelen”

* “Een situatie is ‘compleet’ geworden; een cirkel is gesloten.”

(Bron: http://www.in5d.com/number-sequences-from-our-spirit-guides.html)

 

De informatie hieronder is afkomstig van http://www.in5d.com/number-sequences–from-our-spirit-guides.html.

 

De volgende cijfercodes zouden – aldus sommigen – door onze spirituele gidsen worden gebruikt om ons op ons spirituele pad, zoals we dat dit leven gaan, te begeleiden. Het zijn codes middels welke onze gidsen ons zouden laten weten ‘hoe we bezig zijn’ en wat onze volgende stap bij voorkeur zou ‘moeten’ zijn.

 

1010, 0101, 1001, 0011, 1100

“De gedachten die je hebt vormen een eenheid – of zijn in lijn – met je spirituele pad én met de astrologische elementen die op jou van invloed zijn.”

 

111, 1111

“Je gedachten zijn correct (juist, passend, kloppend) voor de nieuwe cyclus van je leven en zijn in lijn met je spirituele pad. Ga zo door en volg deze gedachten, want ze hebben betrekking op een nieuwe cyclus in je leven die met je spirituele pad te maken heeft.”

 

121, 1221, 2121, 2211, 1122

“De gedachteketen die je nu hebt is correct (juist, passend, kloppend) en in lijn met je spirituele pad. Deze gedachten zijn nu je focus, en opvolging geven aan deze gedachten zal je verder brengen op je spirituele pad. Heel simpel gesteld geven deze codes aan: ‘Je bent je pad aan het volgen!’.”

 

131, 1331, 1313, 3311, 1133

“Deze codes geven een kosmisch ‘Ja!’ aan. De gedachten die je nu hebt maken deel uit van en horen thuis op je pad. “

 

141, 1441, 1414, 4411, 1144

“Deze codes geven een kosmisch ‘Nee!’ aan. De gedachten die je nu hebt maken geen deel uit van je pad.” Vraag wat je nodig hebt aan je engelen. Ze zijn er nu voor jou om je echte wensen te vervullen.

 

151, 1551, 1515, 5511, 1155

“Deze codes geven aan dat er zojuist een verandering op je levenspad heeft plaatsgevonden. Of je dit nu wel of niet leuk of prettig vindt: het is op dit moment kloppend (passend, juist) voor jou en maakt deel uit van je spirituele pad. Ga door in de nieuwe richting.”

 

161, 1661, 1616, 6611, 1166

“Deze codes geven aan dat je gedachten niet in balans zijn met je spirituele pad. Deze codes zijn als bewegwijzeringsbordjes die onze spirituele gidsen gebruiken om ons op het juiste pad te houden en te voorkomen dat we verkeerde paden inslaan. Deze codes zijn het tegenovergestelde van 121, 1221 etc. en maken je erop attent dat je focus is weggegleden van je spirituele pad. Simpel gezegd geven deze codes aan: ‘Je bent niet je pad aan het volgen!’.”

 

171, 1771, 1717, 7711, 1177

“Deze codes geven aan dat je een les geleerd hebt die deel uitmaakt van je spirituele pad. De les die je geleerd hebt is er één waarvan je spirituele gidsen graag wilden dat je hem zou leren. Het is een belangrijke les die noodzakelijk is om je pad te kunnen vervolgen.”

 

181, 1881, 1818, 8811, 1188

“Deze codes geven aan dat een fase van je leven op het punt staat te eindigen. De gedachten die je nu hebt met betrekking tot een bepaald deel van je leven zijn in lijn met je spirituele pad, en door gehoor aan deze gedachten te geven zal de fase waarover je nadenkt uiteindelijk tot een einde komen.”

 

191, 1991, 1919, 9911, 1199

“Deze codes geven een completering of afronding van een fase van je spirituele pad aan. Die fase is misschien nog niet daadwerkelijk afgerond op het moment waarop je deze code(s) ziet, maar als je gehoor geeft aan de gedachten die je hebt wanneer je deze code(s) ziet, zal de betreffende fase volledig worden afgerond.”